Namn på varumärken

Ett varumärke ska vara unikt för företaget och återspegla dess tjänster och produkter. Målet med ett varumärke är att kunder ska associera en viss typ av produkt till med företaget. Exempelvis om en kund är ute efter att handla matvaror online är målet med varumärket att kunden automatiskt, utan att tänka efter, väljer att gå in på ens företags hemsida. Det är dock viktigt att företag skyddar sitt varumärke så att andra företag inte kan använda sig av det. Därför behöver man registrera sitt varumärke hos Patent- och Registreringsverket. Denna registrering gäller sedan i tio år innan den behöver förlängas igen.

Ett varumärke ska vara unikt

För att man som företag ska kunna ansöka om att registrera sitt varumärke krävs det att det är unikt. Som företag kan det dock vara svårt att veta om andra har tagit patent på en viss produkt eller namn. Därför kan det vara bra att kolla på hemsidor som listar vilka varumärken som redan existerar. På så sätt går det också att söka på sitt varumärke och se om det redan finns existerande företag som använder sig av liknande namn.

Varumärket ska kunna särskiljas från andra

Ett varumärke ska inte endast vara unikt, det ska även kunna särskiljas från andra redan existerande varumärken. Detta innebär att ett företags varumärke ska kunna urskiljas från andra varumärken och på så sätt inte påminna om något annat varumärke. Exempelvis får varumärkets namn inte innehålla ord som kunder redan associerar med andra företag och deras varumärken. Ett varumärke får heller inte endast bestå av ett ord som är beskrivande för produkten eller tjänsten som man erbjuder sina kunder. Företaget får exempelvis inte namnge sig till bryggmalet kaffe om produkten som man säljer är kaffe. Detta eftersom andra företag kan behöva använda sig av detta ord i sin marknadsföring.