Hur viktigt är strategi och kreativitet?

När det kommer till att starta ett företag och sälja produkter på den fria marknaden är detta väldigt svårt. Det kräver nämligen att man har ett väl etablerat arbetslag som vet vad dem ska göra, samt att produkterna som säljs håller en bra standard. Vad som är extra viktigt är också hur produkterna och varumärket kan spridas, vilket kan göras på olika sätt.

Spridning genom kunderna

Ett av de vanligaste sätten som produkter och varumärken kan spridas är direkt genom kunderna. Detta är framför allt vanligt när det kommer till företag som förser privatpersoner med tjänster. Det finns exempelvis företag som hjälper privatpersoner med att flytta mellan olika länder. Om kunderna är nöjda med tjänsten är det vanligt att företagets namn sprids vidare, just på grund av att tjänsten är relativt personlig.

Att sprida företagets namn på detta sätt funkar bra när det är personliga tjänster, men när det kommer till livsmedelsprodukter och kläder är det desto svårare. Anledningen till det är att dessa är produkter som alla konsumenter ser nästan varje dag och som inte ger något större intryck. Därför måste företag inom kläder och livsmedel spendera mer pengar på kreativ design och branding.

Spridning genom unik kommunikation

När det kommer till att sprida varumärken och produkter genom unik kommunikation är det viktigt att anlita specialister. Det kan också vara värt att anlita specialister direkt på företaget som kan hantera dessa frågor. Anledningen till det är att man som ägare eller chef för företag sällan har tid att tänka ut specifika planer kring kommunikation. I Sverige finns det en mängd företag som lyckats bra med sin kommunikation. Det handlar bland annat om företag som Oatly och ICA, vilka nästan alla har ett spännande intryck av. Oatly har bland annat gett sig på den svenska mjölkindustrin och ICA har sin kända TV-reklam på TV4.